هوش مصنوعی:

خیلی از افراد هنوز هم با شنیدن واژه هوش مصنوعی یا تکنولوژی هوشمند به ربات ها فکر می کنند

و تصور می کنند که منظور از هوش مصنوعی ربات هایی است

که کارهایی را که روی شان طراحی شده اند را انجام دهند. اما واقعیت با آنچه که تصور می شود

تفاوت دارد.هوش مصنوعی که امروزه از آن یاد می‌شود در واقع تکنولوژی هوشمندی است

که به نحوی قابلیت تفکر دارد.البته این تکنولوژی هوشمند قابلیت تفکر با چیزی که ما به عنوان

تفکر انسانی می‌شناسیم تا حد زیادی تفاوت دارد، اما در حقیقت تکنولوژی

سعی دارد تا از آن تقلید کند.امروزه شاید هوش مصنوعی به آن شکلی که تصور می‌کنیم

وجود نداشته باشد اما باز هم بسیاری از کارهایی که روزانه انجام می‌دهیم،مانند جستجوی

اینترنت یا گشت و گذار در صفحات شبکه‌های اجتماعی …، همه زیر مجموعه ای از هوش مصنوعی

است و در حقیقت در این مواقع داریم ازآن استفاده می‌کنیم.

هوش مصنوعی چه کارهایی انجام می دهد:

انقدر این استفاده نا ملموس است و به آن عادت کرده ایم که در آن لحظه که داریم

از تکنواوژی هوشمند استفاده می کنیم حس نمی‌کنیم

که داریم از هوش مصنوعی استفاده می‌کنیم.دلیل اصلی آن این است که نمی‌دانیم

هوش مصنوعی (تکنولوژی هوشمند) واقعا چیست و چه کارهایی انجام می‌دهد.

هوش مصنوعی یا artificial intelligence شاخه ای از علوم رایانه است

که هدف اصلی‌اش آن است که ماشین‌های هوشمندی تولید کند که توانایی

انجام وظایفی که نیازمند به هوش انسانی است را داشته باشد.

تعریف دقیقی از هوش مصنوعی:

هوش مصنوعی (تکنولوژی هوشمند) در حقیقت نوعی شبیه سازی هوش انسانی

برای کامپیوتر است و منظور از هوش مصنوعی در واقع ماشینی است

که به گونه ای برنامه نویسی شده که همانند انسان فکر کند و توانایی

تقلید از رفتار انسان را داشته باشد.این تعریف می تواند به تمامی ماشین هایی اطلاق شود

که بگونه‌ای همانند ذهن انسان عمل می‌کنند و می‌توانند

کارهایی مانند حل مسئله و یادگیری داشته باشند.اساس هوش مصنوعی آن است

که هوش انسان و طریق کار آن بگونه ای تعریف شودک یک ماشین بتواند آن را به راحتی اجرا کند

و وظایفی که بر آن محول می شود را به درستی اجرا کند.

هدف:

هدف از هوش مصنوعی (تکنولوژی هوشمند) در حقیقت بر سه پایه استوار است:

یادگیری،استدلال و درک.

مطالب مرتبط

Comments are closed.