بلاکچین و بیت کوین چیست؟ فرق بین بیت کوین با ...

بلاکچین پیچیده به نظر می رسد و قطعاً می تواند باشد اما مفهوم اصلی آن کاملاً ساده است.بلاکچین نوعی پایگاه داده است. برای اینکه بتوانید بلاکچین را درک کنید کمک می کند تا ابتدا درک کنید که یک پایگاه داده در واقع چیست.بانک اطلاعاتی مجموعه ای از اطلاعات است که به صورت الکترونیکی روی سیستم رایانه ای ذخیره می شود. اطلاعات یا داده ها در پایگاه داده ها به طور معمول در قالب جدول ساخته می شوند تا امکان جستجو و فیلتر کردن اطلاعات خاص را فراهم کنند.