فناوری تنظیم کننده چیست؟ ویژگی های فناوری ت...

فناوری تنظیم کننده (Regtech) مدیریت فرآیندهای نظارتی در صنعت مالی از طریق فناوری است.وظایف اصلی فناوری تنظیم کننده شامل نظارت ، تنظیم گزارش و انطباق نظارتی است.فناوری تنظیم کننده (Regtech) متشکل از گروهی از شرکت ها است که از فناوری رایانش ابری از طریق نرم افزار به عنوان سرویس (SaaS) برای کمک به مشاغل و مقررات کارآمد و ارزانتر استفاده می کنند. Regtech به فناوری تنظیمی نیز معروف است. 

امنیت رایانه و انواع آن چیست؟ تهدیدهای امنی...

امنیت رایانه اساساً محافظت از سیستم ها و اطلاعات رایانه ای در برابر آسیب ، سرقت و استفاده غیر مجاز است. این فرآیند جلوگیری و تشخیص استفاده غیرمجاز از سیستم رایانه ای شما است. انواع مختلفی از امنیت رایانه وجود دارد که به طور گسترده برای محافظت از اطلاعات ارزشمند یک سازمان مورد استفاده قرار می گیرد.