آدرس دفتر مرکزی

قزوين، بلوار انديشمندان ، پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی قزوین ، واحد 13

اطلاعات تماس

شماره تماس دفتر پارک علم و فناوری: 33681600 – 028

شماره تماس مستقیم ناب کد: 09193888741

کد پستی:

 

پیام بگذارید