علوم رایانه چیست؟ فارغ التحصیلان علوم کامپی...

علوم رایانه ، مطالعه رایانه ها و محاسبات ، از جمله مبانی نظری و الگوریتمی آنها سخت افزار و نرم افزار و کاربردهای آنها برای پردازش اطلاعات رشته علوم کامپیوتر شامل مطالعه الگوریتم ها و ساختارهای داده ، طراحی کامپیوتر و شبکه ، مدل سازی داده ها و فرآیندهای اطلاعاتی و هوش مصنوعی است. علوم کامپیوتر برخی از مبانی خود را از ریاضیات و مهندسی می گیرد و بنابراین شامل تکنیک هایی از زمینه هایی مانند نظریه صف ، احتمال و آمار و طراحی مدار الکترونیکی است. علوم کامپیوتر همچنین

امنیت رایانه و انواع آن چیست؟ تهدیدهای امنی...

امنیت رایانه اساساً محافظت از سیستم ها و اطلاعات رایانه ای در برابر آسیب ، سرقت و استفاده غیر مجاز است. این فرآیند جلوگیری و تشخیص استفاده غیرمجاز از سیستم رایانه ای شما است. انواع مختلفی از امنیت رایانه وجود دارد که به طور گسترده برای محافظت از اطلاعات ارزشمند یک سازمان مورد استفاده قرار می گیرد.