اینفوگرافیک چیست؟ چه چیزی اینفوگرافیک خوبی ...

رایج ترین تعریف اینفوگرافیک آن را به سادگی به عنوان نمایش بصری اطلاعات و داده ها توصیف می کند. با ترکیب عناصر تصویر متن ، نمودار ، نمودار و اخیراً ویدیو ، اینفوگرافیک ابزاری موثر برای ارائه داده ها و توضیح مسائل پیچیده به گونه ای است که می تواند به سرعت به بینش و درک بهتر منجر شود. علیرغم محبوبیت اصلی اخیر آن ، سالهاست که در اتاقهای خبری در سراسر جهان تحت "چتر" طراحی تحریریه مورد استفاده قرار می گیرند. در چند سال گذشته ، صنعت اخبار همچنین