پایتون چیست؟ پایتون به طور گسترده ای مورد اس...

نحو پایتون به گونه ای طراحی شده است که خوانا و سر راست باشد. این سادگی پایتون را به یک زبان تدریس ایده آل تبدیل می کند و به تازه واردان این امکان را می دهد که آن را سریع انتخاب کنند. در نتیجه ، توسعه دهندگان زمان بیشتری را به فکر مسئله ای که در تلاش برای حل آن هستند می گذرانند و زمان کمتری را به فکر پیچیدگی های زبان یا رمزگشایی کدهای باقی مانده از دیگران می گذارند.