برنامه نویسی رایانه چیست؟ یک برنامه نویس کا...

برنامه نویسی رایانه فرایندی است که متخصصان برای نوشتن کدی استفاده می کنند که نحوه عملکرد رایانه ، برنامه یا نرم افزار را آموزش می دهد. در ابتدایی ترین حالت ، برنامه نویسی رایانه ای مجموعه ای از دستورالعمل ها برای تسهیل اقدامات خاص است. برنامه نویسان رایانه با نوشتن و تست کدی دستورالعمل هایی را برای اجرای رایانه ایجاد می کنند که برنامه ها و برنامه های نرم افزاری را قادر به کار می کنند. رایانه ها می توانند کارهای شگفت انگیزی انجام دهند ، از لپ تاپ های