تجارت الکترونیکی چیست؟ تجارت الکترونیکی چگ...

 تجارت الکترونیکی به معاملات انجام شده از طریق اینترنت گفته می شود. هر بار که افراد و شرکت ها در حال خرید یا فروش آنلاین محصولات و خدمات هستند ، آنها درگیر تجارت الکترونیکی هستند. اصطلاح تجارت الکترونیکی فعالیتهای دیگری از جمله حراج آنلاین ، بانکداری اینترنتی ، درگاه پرداخت و بلیط آنلاین را نیز در بر می گیرد.