شبکه سازی چیست؟ انواع شبکه سازی ها و شبکه سا...

شبکه سازی تبادل اطلاعات و ایده ها در بین افراد با یک حرفه مشترک یا علاقه خاص ، معمولاً در یک موقعیت غیررسمی اجتماعی است. شبکه سازی اغلب با یک نقطه مشترک آغاز می شود. شبکه سازی توسط متخصصان برای گسترش حلقه های آشنایی خود ، آگاهی از فرصت های شغلی در زمینه های خود و افزایش آگاهی آنها از اخبار و روند رشته های خود و یا در جهان بزرگ استفاده می شود. (اصطلاح شبکه رایانه ای به پیوند دادن چندین دستگاه گفته می شود تا بتوانند به راحتی

علوم رایانه چیست؟ فارغ التحصیلان علوم کامپی...

علوم رایانه ، مطالعه رایانه ها و محاسبات ، از جمله مبانی نظری و الگوریتمی آنها سخت افزار و نرم افزار و کاربردهای آنها برای پردازش اطلاعات رشته علوم کامپیوتر شامل مطالعه الگوریتم ها و ساختارهای داده ، طراحی کامپیوتر و شبکه ، مدل سازی داده ها و فرآیندهای اطلاعاتی و هوش مصنوعی است. علوم کامپیوتر برخی از مبانی خود را از ریاضیات و مهندسی می گیرد و بنابراین شامل تکنیک هایی از زمینه هایی مانند نظریه صف ، احتمال و آمار و طراحی مدار الکترونیکی است. علوم کامپیوتر همچنین