فناوری اطلاعات (IT) چیست؟

فناوری اطلاعات (IT) به هر آنچه که مشاغل از رایانه برای آن استفاده می کنند اطلاق می شود.فناوری اطلاعات ساخت شبکه های ارتباطی برای یک شرکت،حفاظت از داده ها و اطلاعات ، ایجاد و مدیریت بانک های اطلاعاتی ،کمک به کارمندان در عیب یابی مشکلات رایانه ها یا دستگاه های تلفن همراه یا انجام کارهای دیگر برای اطمینان از کارایی و امنیت سیستم های اطلاعاتی تجاری است.