فناوری تنظیم کننده چیست؟ ویژگی های فناوری ت...

فناوری تنظیم کننده (Regtech) مدیریت فرآیندهای نظارتی در صنعت مالی از طریق فناوری است.وظایف اصلی فناوری تنظیم کننده شامل نظارت ، تنظیم گزارش و انطباق نظارتی است.فناوری تنظیم کننده (Regtech) متشکل از گروهی از شرکت ها است که از فناوری رایانش ابری از طریق نرم افزار به عنوان سرویس (SaaS) برای کمک به مشاغل و مقررات کارآمد و ارزانتر استفاده می کنند. Regtech به فناوری تنظیمی نیز معروف است. 

فناوری اطلاعات (IT) چیست؟

فناوری اطلاعات (IT) به هر آنچه که مشاغل از رایانه برای آن استفاده می کنند اطلاق می شود.فناوری اطلاعات ساخت شبکه های ارتباطی برای یک شرکت،حفاظت از داده ها و اطلاعات ، ایجاد و مدیریت بانک های اطلاعاتی ،کمک به کارمندان در عیب یابی مشکلات رایانه ها یا دستگاه های تلفن همراه یا انجام کارهای دیگر برای اطمینان از کارایی و امنیت سیستم های اطلاعاتی تجاری است.