معرفی فناوری اطلاعات هوشمند افق ناب

شرکت مهندسی فناوری اطلاعات هوشمند افق ناب از سال 1387 با نام وب پویان کاسپین ، در حوزه فروش و پشتیبانی سخت افزار و توسعه وب و نرم افزارهای صنعتی تحت شبکه، فعالیت خود را آغاز نموده و از سال 1391 وارد حوزه تخصصی توسعه و پشتیبانی شبکه و سرویس ها و نرم افزارهای تحت شبکه گردید.